Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viarani rani
fischikella

Uniwersalny sposób na szczęście:
Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
0656 5b60
fischikella
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
fischikella
fischikella
2049 c1f5 500
Reposted fromkrzysk krzysk
fischikella
6071 570e 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaMonia94 Monia94

September 05 2017

0509 8f2e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamyszkaminnie myszkaminnie
4231 51b0 500

🔙

Reposted fromKiro Kiro viafutureiscoming futureiscoming
fischikella

Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę aby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet które mijał miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej. (...)

Kobiety lubią gdy mężczyzna nie jest skąpy. Gdy potrafi na pierwszym, drugim czy trzecim spotkaniu zapłacić za jej taksówkę do domu. Po prostu otworzy drzwi od strony kierowcy. Zapyta ile będzie kosztował kurs. Po czym wręczy kierowcy banknot z nadwyżką i powiedzie: niech pan zawiezie panią tam gdzie ona prosi.

Kobiety lubią dostawać kosze kwiatów do pracy.Nie chodzi tutaj o badyle i płatki. W ten sposób daje się im coś więcej: zazdrość koleżanek. Każda z nich widząc jak ona idzie korytarzem ciągnąc ze sobą gigantyczny bukiet.
Wreszcie kobiety uwielbiają fuck eye kontakt. Patrzysz jej prosto w oczy. Uśmiechasz się do niej. Później patrzysz na jej usta. Później znów w oczy. Nie spuszczasz wzroku. Wytrzymujesz jeszcze chwilę. Aż do momentu. kiedy ona zacznie się czerwienić.

Tylko, w ogólnym rachunku to wszystko nie ma znaczenia.
Owszem 100 kwiatów do pracy, to piękne wspomnienia, może na lata. Ale faceta poznaje się po tym czy będzie przy Tobie kiedy wasze dziecko będzie miało 40 stopni gorączki.
Kiedy kobieta powie, że jest chora a on będzie tuż obok.

Kiedy wszystko w życiu się pierdoli, a on mówi: zaczynamy od początku.

— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viafutureiscoming futureiscoming
fischikella
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafutureiscoming futureiscoming

September 03 2017

fischikella
8270 b58e 500
August Strindberg, The Town, 1903, Nationalmuseum, Stockholm
Reposted fromciarka ciarka viapannakies pannakies
1726 fea7 500
fischikella
0893 7f7d
Reposted fromasteryzm asteryzm viaunknown6 unknown6
fischikella
Reposted fromFlau Flau viaunknown6 unknown6
fischikella
2600 c417 500
Fear Not - Larry Andreasen Photography
Reposted fromcorvax corvax viaunknown6 unknown6
5595 bf4b 500

chuckdrawsthings:

that’s too much, man

Reposted fromUnpretty Unpretty via8agienny 8agienny
fischikella
2488 2dd5 500
vk.com
Reposted fromBluepoppy Bluepoppy viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl