Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

fischikella
7904 ffa0 500
Reposted fromSalvator84 Salvator84 viausagiaddict usagiaddict
fischikella
8339 fd09 500
Reposted fromtfu tfu viaoski oski
fischikella
0068 20e2 500
Reposted fromBabson Babson vianyaako nyaako
fischikella
9476 8a71 500
Reposted fromgoth-culture goth-culture vianyaako nyaako

November 09 2019

fischikella
7269 07e8 500

November 07 2019

fischikella
1470 f121 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viaPoranny Poranny
fischikella
fischikella

November 05 2019

fischikella
Kiedy proszę, byś mnie wysłuchał, a ty dajesz mi rady, to nie robisz tego o co cię prosiłem.
Kiedy proszę, byś mnie wysłuchał, a ty zaczynasz mi tłumaczyć, dlaczego nie powinienem się tak czuć, ranisz moje uczucia.
Kiedy proszę, byś mnie wysłuchał, a ty starasz się rozwiązywać moje problemy, czuję, że mnie zawiodłeś.
Wszystko, czego chcę, to byś mnie wysłuchał. Nic nie mów, nic nie rób – po prostu usłysz mnie
— Ralph Roughton
Reposted fromikhakima ikhakima viabakatson bakatson
2812 bf9b 500
Reposted fromtwice twice viapannakies pannakies
fischikella
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena viapannakies pannakies

November 02 2019

fischikella
9260 5447 500
fischikella
4608 20ea 500
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
fischikella
5755 0cf1 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

November 01 2019

fischikella
Reposted fromnaich naich viadivi divi
7601 f35c

October 30 2019

fischikella

October 23 2019

fischikella
Długi czas diabeł szeptał mi do ucha: "nie jesteś wystarczająco silna, aby przetrwać burzę"
Dziś wyszeptałam mu: "To ja jestem burzą".
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairmelin irmelin
fischikella
5065 5c01 500
Byłem dzisiaj w national gallery i bardzo mi się podobało, byli moi ulubieni malarze :)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl