Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

fischikella
„tak nagle, kto by się tego spodziewał”

„nerwy i papierosy, ostrzegałem go”

„jako tako, dziękuję”

„rozpakuj te kwiatki”

„brat też poszedł na serce, to pewnie rodzinne”

„z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała”

„sam sobie winien, zawsze się w coś mieszał”

„miał przemawiać ten nowy, jakoś go nie widzę”

„Kazek w Warszawie, Tadek za granicą”

„ty jedna byłaś mądra, że wzięłaś parasol”

„cóż z tego, że był najzdolniejszy z nich”

„pokój przechodni, Baśka się nie zgodzi”

„owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód”

„z lakierowaniem drzwiczek, zgadnij ile”

„dwa żółtka, łyżka cukru”

„nie jego sprawa, po co mu to było”

„same niebieskie i tylko małe numery”

„pięć razy, nigdy żadnej odpowiedzi”

„niech ci będzie, że mogłem, ale i ty mogłeś”

„dobrze, że chociaż ona miała tę posadkę”

„no, nie wiem, chyba krewni”

„ksiądz istny Belmondo”

„nie byłam jeszcze w tej części cmentarza”

„śnił mi się tydzień temu, coś mnie tknęło”

„niebrzydka ta córeczka”

„wszystkich nas to czeka”

„złóżcie wdowie ode mnie, muszę zdążyć na”

„a jednak po łacinie brzmiało uroczyściej” „było, minęło”

„do widzenia pani”

„może by gdzieś na piwo”

„zadzwoń, pogadamy”

„czwórką albo dwunastką”

„ja tędy”

„my tam”

— “POGRZEB” Wisława Szymborska
Reposted fromsuben suben
fischikella
2205 b8b9
Reposted fromwebomatic webomatic
fischikella
2098 589e
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viaunknown6 unknown6
fischikella
3904 a36a
Reposted fromczajnikq czajnikq viadezynwoltura dezynwoltura
fischikella
1246 aa78 500
fischikella
0349 4c57 500
Reposted frompumpernikiel pumpernikiel viaimpreska impreska
8997 1bf7 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viakrzysk krzysk
9845 2209
Claude Monet, Arm of the Seine near Giverny in the Fog (1897)
Reposted fromrousmadder rousmadder viaikari ikari
fischikella
fischikella
3515 0f5c
Reposted fromkrzysk krzysk
fischikella
8244 c429
fischikella
1556 c808
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoll oll
fischikella
2320 379d
Reposted fromsuits suits viaoll oll

February 19 2017

weirdvintage:

Late Victorian mountaineers, including a lady fully dressed and corseted, cross a crevasse in the Alps, 1900 (from Getty Images’ book "Decades of the 20th Century—1900s" by Nick Yapp, scanned by WeirdVintage)

fischikella
1952
Reposted fromdanzig danzig
fischikella
7158 6106
Reposted frommaua maua

June 30 2015

fischikella
Reposted fromdanzig danzig
fischikella
Reposted fromdreamadream dreamadream viaprzeblyski przeblyski
fischikella
7926 fcf5 500
RED
Reposted fromriot riot viaurbanart urbanart

June 14 2015

fischikella
5974 39b2 500
Reposted fromhomosuperior homosuperior viatrzmiel trzmiel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl