Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

fischikella
6654 d2cd 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaikari ikari
fischikella
4790 5bd3
Reposted fromolesia olesia viaczinok czinok
fischikella
7176 92dd 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viazupamarzen zupamarzen
fischikella
fischikella

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
fischikella
9309 5e74 500
Reposted fromdieJulia dieJulia viapannakojot pannakojot

October 18 2018

fischikella
4008 6144 500
Rex Preston
Reposted frombajzel bajzel viadancingwithaghost dancingwithaghost
fischikella


otter space

October 15 2018

fischikella
7441 a225 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
fischikella
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viamyszkaminnie myszkaminnie

October 14 2018

fischikella

October 13 2018

fischikella
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastrzepy strzepy
fischikella
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
4006 1ffc
Reposted frombwana bwana viastrzepy strzepy
fischikella
2198 0aea
Reposted fromartlover artlover viafapchlupfap fapchlupfap
fischikella
2710 7390 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 12 2018

fischikella
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viadelain delain
fischikella
2005 3649 500
Reposted fromgrobson grobson viagazda gazda

October 11 2018

fischikella
Niedługo kupię dużo książek i będę je czytać. Wieczorami pójdę sobie do kina, a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek

October 10 2018

fischikella
4911 30f9
Reposted from4777727772 4777727772 viazupamarzen zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl