Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

fischikella
2321 c243 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaHypothermia Hypothermia
fischikella
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viairmelin irmelin
4435 858e
Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa viahereyes hereyes
fischikella
3361 c27b

November 20 2017

fischikella
Good morning!
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaEvilDeath EvilDeath

November 16 2017

fischikella
0224 13db
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaRekrut-K Rekrut-K
4425 d487
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabeattman beattman
0137 de93 500
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viatoniewszystko toniewszystko
fischikella
Reposted fromFlau Flau viawasnae wasnae

November 15 2017

3693 bb83
Reposted fromdivi divi viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
fischikella
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaohhh ohhh
fischikella
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
fischikella
5174 3bcb 500
Reposted fromkaiee kaiee viacoffeebitch coffeebitch
9815 a173
fischikella
1240 f752 500
Jarosław Borszewicz - List do nieobecnej
fischikella

November 13 2017

fischikella
fischikella
Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromallay allay viahereyes hereyes
fischikella

Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster
fischikella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl