Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

fischikella
4062 f33a 500
Reposted fromsavatage savatage viadrozdzi drozdzi
fischikella
fischikella
Czasami się nie mówi. Czasami się nie mówi wtedy, kiedy to konieczne. Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas podczas przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska.
— Jakub Żulczyk
fischikella
fischikella
6790 b400
Reposted fromzciach zciach viaorelh orelh
fischikella
fischikella
1042 57fb 500
Reposted fromseaweed seaweed viaunknown6 unknown6
fischikella
2774 d142
Reposted fromzelbekon zelbekon viausagiaddict usagiaddict
fischikella
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viaciarka ciarka

June 12 2018

6477 22f6

thunder:

via weheartit

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastrzepy strzepy
fischikella
3205 520f 500
Mick Jagger by Anton Corbijn
Reposted fromrufusthedog rufusthedog viastrzepy strzepy
fischikella
1687 c15e 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viastrzepy strzepy

June 11 2018

fischikella
5140 e70a 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
fischikella
"W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym."
— Piotr Kuśmierek
fischikella
6600 1ec9 500
Reposted from4777727772 4777727772
fischikella
0895 c3ae 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
fischikella
6249 d984 500
Reposted from4777727772 4777727772
fischikella
6343 9a58 500
Reposted from4777727772 4777727772
fischikella
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle via4777727772 4777727772
fischikella
6241 5f58 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl