Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

fischikella
9103 ad4a 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viazwariowalam zwariowalam
2053 887a
Reposted fromkniepuder kniepuder vialekkaprzesada lekkaprzesada
3873 83d4 500
Reposted frombrumous brumous viazwariowalam zwariowalam
9105 32e6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazwariowalam zwariowalam
fischikella
5449 6b89 500
fischikella
fischikella
5668 303f 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
fischikella
9092 e3b9 500
Reposted fromrenirene renirene viastrzepy strzepy
fischikella
3180 f8f9
Reposted fromkarahippie karahippie via4777727772 4777727772

August 07 2018

fischikella
fischikella
8937 f837
Reposted fromkarahippie karahippie viaCannonball Cannonball
fischikella
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
fischikella

733/2015

Pochwała samotności - Jarosław Borszewicz

coraz częściej
potrzeba mi
czterech ścian pustego pokoju
coraz częściej
nogi noszą mnie
(z przyjemnością)
po wyludnionych chodnikach
milionowych miast
coraz częściej
te których nie znalazłem
i te które mnie nie znalazły
nie składają reklamacji
coraz częściej
w pustym domu
znajduję
siebie

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapersona-non-grata persona-non-grata
fischikella
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
fischikella
Reposted frommrrru mrrru viastrzepy strzepy
fischikella
1683 100f 500
Reposted from4777727772 4777727772
fischikella
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
4436 05d5

antipahtico:

Malleus

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viastrzepy strzepy

August 05 2018

fischikella
0032 5033 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viastrzepy strzepy
fischikella
7156 bd08
Reposted fromzungud zungud viastrzepy strzepy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl