Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

4298 e048
Reposted fromimmortal-a immortal-a viaZoonk11 Zoonk11
1692 aac1 500

Hallgrímskirkja, Reykjavik, Iceland

Reposted fromerial erial viahormeza hormeza
fischikella
9286 8acc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaseverak severak
fischikella
9767 8d39
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

November 23 2018

fischikella
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad vialaparisienne laparisienne

November 07 2018

fischikella
0438 f744 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastrzepy strzepy

November 06 2018

fischikella
5845 e67b
zaiste, jest śmiesznie.
Reposted frompasazerka pasazerka viasatyrlane satyrlane
fischikella
Reposted frombluuu bluuu viastrzepy strzepy
fischikella
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaprzeblyski przeblyski
fischikella
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viastrzepy strzepy

November 04 2018

fischikella
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

October 29 2018

fischikella
4327 2450
Reposted fromdusix dusix viastrzepy strzepy

October 28 2018

fischikella
6268 869c
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
5788 c9b1 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamikrokosmos mikrokosmos
fischikella
Reposted frommrrru mrrru viaPoranny Poranny
fischikella
7326 6203 500
Reposted fromsarazation sarazation viaundonee undonee
fischikella
3000 a719
Reposted fromsheerheartattack sheerheartattack viaundonee undonee
fischikella
1631 46ce 500
Reposted frommangoe mangoe viashouldigetoff shouldigetoff
fischikella

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth viablackheartgirl blackheartgirl
fischikella
8859 1bbe
Koniec świata.
Reposted fromouri ouri viaotterina otterina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl