Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 14 2018

fischikella
4929 9599
fischikella
6693 084e
Reposted fromkarahippie karahippie viaseverak severak

April 13 2018

fischikella
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viadogs dogs
fischikella
1533 aa47
fischikella

April 04 2018

fischikella
9907 8f6a 500
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
2689 ebee 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viaMousie Mousie
fischikella
Mar 28 1915 – Emma Goldman arrested & jailed for lecture on birth control, saying it’s key to women controlling their bodies & wellbeing.
Reposted fromsouping souping viahormeza hormeza
fischikella
fischikella
Reposted fromAgnya Agnya viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
fischikella
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viamyszkaminnie myszkaminnie
fischikella
fischikella

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viajnna jnna
fischikella
fischikella
0695 5e7c 500

dappermouth:

You felt alive here–fearful and wild and beautiful.

fischikella
4408 2e0f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaolivierk olivierk
fischikella
5000 f2b7
- katowice, dawno w mieście nie byłem .
Reposted frombubsoon bubsoon viasubman subman
fischikella
6954 3a8b 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viakochajmnie kochajmnie
fischikella
Jestem tak pusty że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe teatr boisko zajezdnię tramwajową. 
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl